Energetika

/306-elektro

Elektro

Prostredníctvom našej divízie Elektro realizujeme dodávky a montáže kompletných káblových súborov pre siete vysokého a nízkeho napätia, rovnako ako dodávky a kompletizáciu rozvádzačov a spínacích skríň pre tieto siete. Sme tiež rámcovým dodávateľom firmy ČEZ pre výstavbu a opravy sietí VN, NN, VO. Pre tú istú spoločnosť zaisťujeme zastúpenie prostredníctvom našich kancelárií v Rokycanoch, Kraloviciach a Mariánskych Lázňach.

Viac informácií

/307-plyn

Plyn

V oblasti plynárenstva poskytujeme široké portfólio služieb od spracovania projektovej dokumentácie až po výstavbu či prekládku plynového potrubia. Naším kľúčovým zákazníkom je spoločnosť RWE, ďalej spolupracujeme s mestami, obcami a stavebnými firmami.

Viac informácií

/308-teplarenstvo

Teplárenstvo

Teplárenstvo patrí k jednému z kľúčových odborov energetiky u nás. Preto v tejto oblasti ponúkame ucelený rad služieb od vypracovania projektovej dokumentácie až po záverečné úpravy komunikácií po výkopových prácach. Podstatnú časť činností tvoria práce na teplovodnom potrubí a na súvisiacich stavbách.

Viac informácií