Telekomunikácie

/301-telekomunikacne_opticke_siete

Telekomunikačné optické siete

Optické siete tvoria základ elektronickej komunikácie a dnes ich prostredníctvom prebieha absolútna väčšina internetových prenosov dát. Budovanie týchto sietí vyžaduje značné zásahy do pozemných komunikácií a pozemkov súkromných osôb. Preto realizujeme kompletné riešenia výstavby optických sietí na kľúč. Zaistíme nielen samotné kladenie kabeláže, ale tiež zemné práce, finálne úpravy povrchov a v neposlednom rade i vytvorenie zmlúv o zriadení vecných bremien.

Viac informácií

/302-telekomunikacne_metalicke_siete

Telekomunikačné metalické siete

Metalické telekomunikačné siete sú neoddeliteľnou súčasťou dátovej infraštruktúry. Svoje využitie dnes nájdu predovšetkým na prístupovej úrovni, kde často nadväzujú na výkonné optické siete. Okrem samotného kladenia káblov a inštalácie sieťových prvkov vykonávame i zameriavanie porúch a servisné opravy.

Viac informácií

/303-telekomunikacne_bezdr%f4tove_siete

Telekomunikačné bezdrôtové siete

Mobilné siete druhej a tretej generácie spolu s mikrovlnnými spojmi patria stále k hlavným pilierom mobilnej komunikácie. V posledných rokoch sa k nim pridávajú rýchle dátové siete LTE. Pre všetky tieto technológie zaisťujeme výstavbu a modernizáciu ich základňových staníc. Vykonávame tiež výpočty EMF a elektrické revízie.

Viac informácií

/304-sietove_technologie

Sieťové technológie

Počítačová sieť je dnes komunikačnou chrbticou každej organizácie, či už súkromnej firmy alebo štátneho úradu. V odbore sieťových technológií preto poskytujeme odborné služby týkajúce sa tak samotnej infraštruktúry, ako aj serverových riešení. Zaisťujeme konfiguráciu serverov webových, poštových (vrátane antispamových riešení), proxy a firewallov. V našej ponuke nechýbajú ani dátové úložiská (Samba) a VoIP riešenia (Asterisk).

Viac informácií

/305-sledovacie_centrum_365_24_7

Sledovacie centrum 365/24/7

Ponúkame servisné zaistenie telekomunikačných spojov (SLA). Monitoring prebieha nepretržite (24/7/365) a v našom sledovacom centre v sídle spoločnosti je neustále prítomný skúsený operátor. Naše služby zahŕňajú pasívny alebo aktívny dohľad, diagnostiku v prípade poruchy, servisné výjazdy, sklad náhradných dielov a prípadne ďalšie podporné prostriedky.

Viac informácií