Doprava & Bezpečnosť

/314-kamerove_systemy

Kamerové systémy

Prispievajú predovšetkým k bezpečnosti občanov a umožňujú kontinuálne sledovanie a vyhodnocovanie dopravnej situácie. Pomáhajú tiež pri práci bezpečnostných a záchranných zložiek. Sledovacie centrá slúžia zložkám Polície ČR a mestských polícií na efektívne sledovanie výstupov z kamier, archivovanie záznamov a ich export.

Viac informácií

/315-bezpecnost_na_stadionoch

Bezpečnosť na štadiónoch

Monitorovací systém Panomera slúži na sledovanie rozsiahlejších plôch z jedného miesta. Multifokálne jednotky so 4 až 17 modulmi poskytujú veľmi vysoké rozlíšenie až 68 megapixlov. Výsledný obraz je tak dostatočne detailný i na identifikáciu jednotlivých osôb na tribúnach štadiónov alebo veľkých parkoviskách.

Viac informácií

/317-parkovacie_automaty

Parkovacie automaty

Inštalujeme nové parkovacie automaty, ktoré ponúkajú motoristom pokročilejšie služby a vyšší komfort. Zariadenia, ktoré sa novo objavujú v Plzni, ponúkajú možnosť platby nielen mincami, ale i bankovkami a Plzenskou kartou (čipová karta pre cestujúcich MHD).

Viac informácií

/318-viso

VISO

Varovný informačný systém obyvateľov VOX (skrátene VISO) je kombinácia bezdrôtového rozhlasu a systému varovania obyvateľov. Pomáha prostredníctvom hlasových správ predchádzať ujmam na zdraví osôb a obmedzovať materiálne škody na majetku. Systém využijú najmä obce a mestá, ale uplatnenie nájde i v chemických a potravinárskych podnikoch. Systém VOX je možné pripojiť na celoštátny jednotný systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva.

Viac informácií