Elektro

Elektro

Prostredníctvom našej divízie Elektro realizujeme dodávky a montáže kompletných káblových súborov pre siete vysokého a nízkeho napätia, rovnako ako dodávky a kompletizáciu rozvádzačov a spínacích skríň pre tieto siete. Sme tiež rámcovým dodávateľom firmy ČEZ pre výstavbu a opravy sietí VN, NN, VO. Pre tú istú spoločnosť zaisťujeme zastúpenie prostredníctvom našich kancelárií v Rokycanoch, Kraloviciach a Mariánskych Lázňach.

Medzi našich významných klientov v súčasnosti patrí aj skupina Eurovia CS, STRABAG a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. alebo mesto Plzeň.

Naše ďalšie služby v oblasti elektroenergetiky:

  • Výstavba transformačných staníc vrátane servisu a manipulácie 22/0,4 kV – kioskové, stožiarové, vstavané
  • Osadzovanie monitoringu výrobní elektrickej energie aj trafostaníc
  • Zaistenie regulácie výkonov výrobní podľa požiadaviek ČEZ
  • Výstavba, rekonštrukcia a prevádzková údržba verejného osvetlenia, LED technológia
  • Vonkajšie osvetlenie budov, LED technológia
  • Priemyselné, hotelové, bytové a stavebné elektroinštalácie
  • Bleskozvody, zachytávacie uzemňovacie sústavy
  • Systémy merania a regulácie, automatické systémy riadenia budov (ASR)
  • Anténové rozvody pre rozhlas a televíziu
  • Preklady oznamovacích vedení, vrátane vytyčovania vedenia a geodetického zamerania
  • Elektronické zabezpečovacie systémy a elektronické protipožiarne systémy – výstavba kabeláží
  • Kamerové systémy – výstavba kabeláží
  • Informačné technológie – štruktúrované kabeláže
  • Zaisťovanie napäťových skúšok a revízií elektro
  • Projekčná činnosť, inžiniering, verejnoprávne prerokovávanie a zmluvy na vecné bremená

Energetika – elektro
Energetika – elektro
Energetika – elektro
Energetika – elektro
Energetika – elektro
Energetika – elektro
Energetika – elektro
Energetika – elektro