SUPTel a.s. – infraštruktúra a technológie

TELEKOMUNIKÁCIE / ENERGETIKA / STAVEBNÍCTVO / DOPRAVA A BEZPEČNOSŤ

SUPTel je akciovou spoločnosťou, ktorá od roku 1992 zaisťuje výstavbu a servis inžinierskych sietí a technológií v oblasti telekomunikačných pevných i bezdrôtových sietí, kamerových a monitorovacích systémov, elektrických sietí od slaboprúdových až po VN, vodovodných, kanalizačných a plynových sietí a teplovodov. Súčasne realizujeme i menšie dopravné stavby a úpravy povrchov.

Viac informácií

Odkazy

SUPTel
Telekomunikácie

Telekomunikácie

Energetika

Energetika

Stavebníctvo

Stavebníctvo

Doprava & Bezpečnosť

Doprava & Bezpečnosť